კუდის გაზის გამწმენდი სკიდი

  • კუდის გაზის დამუშავების სრიალი

    კუდის გაზის დამუშავების სრიალი

    ბუნებრივი აირის კუდის გაზის გამწმენდი სრიალი ძირითადად გამოიყენება გოგირდის აღდგენის მოწყობილობის კუდის გაზთან, აგრეთვე თხევადი გოგირდის აუზის ნარჩენ გაზთან და გოგირდის აღდგენის მოწყობილობის დეჰიდრატაციის მოწყობილობის TEG ნარჩენი გაზთან.