აორთქლების კრისტალიზაციის Skid

  • აორთქლების კრისტალიზაციის სრიალი

    აორთქლების კრისტალიზაციის სრიალი

    ბუნებრივი აირის გამწმენდი ნაგებობის ჩამდინარე წყლების დამუშავებაში აორთქლებადი კრისტალიზაციის საკიდის გამოყენება საჭიროებს გაანალიზებას Na2SO4-NaCl-H2O ფაზურ დიაგრამასთან ერთად.აორთქლების კრისტალიზაცია არ არის მხოლოდ მარილისა და წყლის გამოყოფის პროცესი, არამედ შეუძლია დააკავშიროს თითოეული არაორგანული მარილის ხსნადობის მახასიათებლები, რათა არაორგანული მარილი ეფექტურად გამოყოს ეტაპობრივად აორთქლების კრისტალიზაციის სისტემაში.